Productspecificatie

Soort: Bacardi
Lengte: 70 cm

Lees meer »

Innovatie

Plantrobot

Fred van Paassen Chrysanten werk met een plantrobot waar de containers met zelf bewortelde stek achter worden gehangen. De robot wordt bediend door een persoon die de plaatjes met bewortelde stek invoert en een laatste kwaliteit controle uitvoert.

Teelt

De teeltomstandigheden zijn bij Fred van Paassen Chrysanten optimaal. In de kas hangt assimilatiebelichting met een belichtingsniveau van 10.000 lux. Waardoor er zomer en winter door topkwaliteit geproduceerd kan worden.

Biologische bestrijding

De Biobolo (foto rechts) is een apparaat die gelijkmatig biologische bestrijders kan verblazen boven elk gewasstadium. Door het gebruik van de Biobolo zijn we in staat om van het begin tot het einde van de teelt biologisch bestrijders in te zetten. Op deze manier worden schadelijk insecten op een verantwoorde wijze bestreden.

Inhoesrobot

Bij Fred van Paassen Chrysanten worden de geoogste bloemen automatisch verwerkt. De bloemen worden nadat ze op lengte zijn geknipt, gescand door een camera die ze indeelt in een van de drie sorteringen. De bossen met een lichter gewicht worden zo gescheiden van het hoofdgewicht. Waardoor het gewichtsverschil per bos minimaal wordt, dit komt de kwaliteit te goede. Nadat de bossen gescand zijn, worden ze automatisch ingehoest en klaar gelegd om in een doos geschoven te worden. Het automatisch inhoezen zien wij als een enorme kwaliteitsverbetering, omdat de verschillende gewichten van elkaar worden gescheiden en omdat de bossen niet meer bij de kwetsbare gedeeltes worden vastgepakt, wat beschadiging voorkomt.